?

Log in

c'mon sugar, [entries|friends|calendar]
Jasmyn

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[August 5th, 06]


locked

comment to be added please
9 comments|post comment

[June 5th, 06]
just to promote:

2 comments|post comment

[June 2nd, 06]
vanaf nu helemaal
locked

think before add
4 comments|post comment

[April 8th, 06]
een tijdje, okee, dat lukt wel
zolang dat tijdje maar geen tijd wordt

en ik hou van je

vanavond party@kell's place
en meer vandaag? nah, niet echt
post comment

[April 6th, 06]
kan het even niet allemaal uitleggen, of verwoorden
maar ik zou heel graag met je willen praten, of uitpraten, of bij je zijn
want ik hou van je
post comment

[April 5th, 06]
ik snap het niet, lullo
okee mag ik weten waar je nu mee bezig bent?
post comment

[April 4th, 06]
En elke keer licht hij mijn hartje op, al kijkt hij me alleen al aan. Maar ik heb zo veel geleerd. En nu ga ik het tijd geven, het is het dik waard. En de tunnel ziet een klein lichtje, maar of het echt een licht is, de betrouwbaarheid van dat lichtje, dat zal tijd nodig hebben om dat dichterbij te kunnen laten komen, en het te bewijzen. te bewijzen dat er een goed eind is, het goede eind, mijn eind.

deels ben ik een gelukkig iemand.
ik hou (nog steeds) van mijn moeder, ze is gewoon de beste moeder die je kan hebben, na het ongeval na alles, ze staat achter me
ik hou van mijn vrienden, van mijn chikies, jullie zijn er zo erg om al het gezeik aan te horen, ik zal er altijd zijn, en zeker voor jou eef, you mean the world to me<3
ik hou van de dingen die ik doe, die ik heb, die ik draag, die ik aanhoor, die ik wil hebben
ik hou van jou, de enige die mijn hart gevangen heeft
ik mag mezelf gelukkig prijzen met de dingen die ik wel heb, want niet iedereen heeft een leven zoals het mijne.
dus waarom zeik ik nog langer? alleen om dat ene dingetje dat mij zoveel gelukkiger zou kunnen maken? daar hoor ik niet over te zeiken, daar hoor ik mijn liefde aan te geven.

zo dat was het wel denk ik
(eindelijk een blijere post!)
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]